Пакет ,,Лукс'' - цена 3,49 лв. на обитател. Промоционална цена за над 110 обитателя - 2,49 лв.

•Оформяне на необходимите документи за задължително вписване в публичния регистър;
•Поддържане на изрядна документация съгласно законовите изисквания;
•Регистрация на домова книга в Общината;
•Организиране и провеждане на общи събрания на етажната собственост два пъти в годината;
•Изготвяне Правилник за вътрешния ред;
•Контрол по прилагането на Правилника за вътрешния ред, приет от Общото събрание;
•Организиране неотложни аварийни дейности от оторизирани фирми;
•При необходимост от по-мащабни ремонти представяне на 3 оферти от различни фирми;
•Завеждане на дела по чл. 410 от ГПК срещу некоректни платци от етажната собственост;
•Изготвяне на жалби, протоколи и други документи до необходимите институции – Община, Топлофикация, Енергоснабдяване, Софийска вода, Полиция;

•Управление бюджета на входа;
•Заплащане на режийни разходи;
•Контакт с нередовните платци;
•Събиране на стари задължения в рамките на календарната година;
•Поставяне на съобщения за датите на посещенията на етажната собственост;
•Събиране на ежемесечните такси на живущите при предварително изготвен график;
•Възможност за заплащане на каса на EasyPay с личен персонален номер;
•Възможност за плащане по банков път по сметка на Хоум Сървисис БГ;
•Плащане на място в офис на Хоум Сървисис всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа;
•Водене на Електронна касова книга;
•В края на всеки месец предоставяне отчет на касовата книга на живущите;
•Предоставяне на годишен отчет в края на всяка календарна година;
•Съхранение на всички документи доказващи приходите и разходите към ЕС;

•Смяна на крушки, ключове и други дребни ремонти (без консумативи);
•Подмяна на брави и ключалки (без консумативи);
•Ежемесечна профилактика за техническата изправност в етажната собственост.