•Измитане и измиване на площадките и стълбищата един път седмично;
•Изхвърляне на боклука;
•Обиране на паяжини;
•Почистване на предблоково пространство;
*Измиване на  прозорци 1 път в годината – пролет или есен.

*Консумативите (кофа, парцал, метла, почистващи препарати за под и прозорци) са включени в цената.

Цена 2,79 лв. на апартамент (над 20 апартамента)

•Измитане и измиване на площадките и стълбищата два пъти седмично;
•Изхвърляне на боклука;
•Обиране на паяжини;
•Почистване на предблоково пространство;
•Измиване на прозорци 2 пъти в годината – пролет и есен.

*Консумативите (кофа, парцал, метла, почистващи препарати за под и прозорци) са включени в цената.

Цена 3,79 лв. на апартамент (над 20 апартамента)