Пакет „Стандарт“ - 4,99 лв. Промо пакет * - 3,99лв на апартамент (над 20 апартамента)

•Оформяне на необходимите документи за задължително вписване в публичния регистър;
•Поддържане на изрядна документация съгласно законовите изисквания;
•Регистрация на домова книга в Общината;
•Организиране и провеждане на общи събрания на етажната собственост два пъти в годината;
•Изготвяне Правилник за вътрешния ред;
•Контрол при прилагането на Правилника за вътрешния ред, приет от Общото събрание;
•Организиране неотложни аварийни дейности от оторизирани фирми;
•При необходимост от по-мащабни ремонти представяне на 3 оферти от различни фирми;

•Управление бюджета на входа;
•Заплащане на режийни разходи;
•Поставяне на съобщения за датите на посещенията на етажната собственост;
•Събиране на ежемесечните такси на живущите при предварително изготвен график;
•Възможност за заплащане на каса на EasyPay с личен персонален номер;
•Възможност за плащане по банков път по сметка на Хоум Сървисис БГ;
•Плащане на място в офис на Хоум Сървисис всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа;
•Водене на Електронна касова книга;
•Предоставяне отчет на касовата книга на живущите на всяко тримесечие;
•Предоставяне на годишен отчет в края на всяка календарна година;
•Съхранение на всички документи доказващи приходите и разходите към ЕС;

•Смяна на крушки, ел. ключове и други дребни ремонти (без консумативи);
•Подмяна на брави и ключалки (без консумативи).

Пакет „Стандарт“ Промо * – офертата е валидна за първите 3 или 6 месеца при сключване на едногодишен или двугодишен договор!