Полезна информация, въпроси и отговори

 1. Защо да наемем външна фирма за домоуправление?
-Наемането на частен домоуправител спестява време и ангажименти на живущите към Етажаната Собственост, улеснявайки тяхното ежедневие.От тук нататък ние ще се грижим за реда в Етажната Собственост, ние ще събираме месечните такси и ще заплащаме режийните разходи. Вече няма да се притеснявате за несъбраните средства. Нашата политика позволява пълна прозрачност, и всеки един може да направи нужната справка като се свърже с нас.

2. Какво да направим за да сключим договор с вас?
-За да започнем съвместна работа е необходимо да бъде гласувано на Общо Събрание предложение за наемане на външна фирма, и съгласие от минимум 67% от живущите.

3. Какви са функциите които ще изпълнявате?
-Функциите които изпълняваме се определят на база избраният от Вас пакет. Като цяло Хоум Сървисис предлага услугите: Домоуправител, Касиер, Техническа Поддръжка, Правна консултация, Почистване, Озеленяване и Портиери.

4. Кой ще бъде нашият Домоуправител?
-Вашият нов Домоуправител е Хоум Сървисис БГ ЕООД. Всякакви въпроси свързани с Етажната собственост може да задавате в работно време на телефон – 0700 20 016 (на цената не един градски разговор) или да пишете на нашият e-mail: office@homeservices.bg

5. Как ще се събират месечните такси в Етажната собственост?
-Месечните такси се събират от наш касиер веднъж в месеца по предварително изготвен график, който се поставя на информационното табло на входа в началото на всеки месец. За да сме гъвкави Хоум Сървисис предлага също така заплащане на каса на EasyPay, плащане към E-Pay, заплащане на място в нашият офис намиращ се в ж.к. Люлин, бул.Джавахарлал Неру 28 Силвър Център, ет.2 офис 86, както и по банков път към Първа Инвестиционна Банка:
IBAN: BG54FINV91501016407834
BIC: FINVBGSF
*важно е когато правите банков превод, на основание за плащане да напишете: месечна такса за домоуправление към ЕС, като отбележите: адрес, апартамент и период за който плащате.

6. Ще отсъстваме от имота. Какво трябва да се направи в този случай?
-При отсъствие от имота е необходимо да ни уведомите, както и да попълните и подпишете декларация по чл.51 и да ни я изпратите на имейл. Декларацията може да намерите в нашата страница.

7. Кога ще се свикват Общи Събрания?
-Общите Събрания във входа се свикват от наша или ваша страна два пъти годишно по предварително изготвен график и дневен ред. За да свикате общо събрание е необходимо да попълните „Молба за свикване на Общо Събрание“ с описаният дневен ред и да ни я изпратите на ймейл адреса ни.

8. Имаме съседи които отказват да заплащат-как ще процедираме?
-Безспорно във почти всяка една ЕС съществуват хора, които поради една или друга причина отказват да заплатят дължимите от тях суми. Като Професионални Домоуправители, ние осъщестяваме връзка с некоректните платци, изясняваме ситуацията каква е, като при отказ за заплащане, се дава срок от седем дни за добороволно плащане.След този период ако лицето не е изплатило дължимото се завежда дело срещу него по чл.410 от ГПК.

9. Входната врата се тряска, патронът заяжда, има неработещи осветителни тела?
Хоум Сървисис предлага периодична техническа поддръжка в етажната собственост. При възникване на каквито и да е технически проблеми е хубаво да се свържете с нас. Наш технически служител ще мине в най-кратък срок и ще отстрани възниканлите проблеми.

10. Асансьора е заседнал. Какво да направим?
-При засядане на асансьор е хубаво да потърсите фирмата, която поддържа съоръжението Ви и да съобщите за възникналата авария.
Хоум Сървисис не поддържа асансьори!

11. Покрива тече, тръбите (щранговете) са за подмяна. Какво да предприемем?
-При такива сериозни проблеми е необходимо в най-кратък срок да се свика Общо Събрание и да се предложат оферти за ремонт. Хоум Сървисис ще Ви предложи до 3 оферти за отстраняване на възникналите проблеми. При липса на средства фирмата не се ангажира да финансира Етажната Собственост, както и не може да вземе своеволно решение за ремонт.

12. Как да се свържем с Вас?
-Може да се сържите с нас в работно време на телефон: 0700 20 016 (на цената на един градски разговор)
-Посещение в нашият офис намиращ се в ж.к. Люлин, бул.Джавахарлал Неру 28 Силвър Център, ет.2 офис 86
-Използване на електронна поща: office@homeservices.bg